Vzduchotechnika

 

 

Architektonické a technické řešení obytných budov v minulosti zaručovalo stálou výměnu vzduchu přirozenou cestou. V souvislosti s prosazováním energetických úspor byly vyvolány rychlé změny technologií výstavby, materiálů, a hlavně otvorových výplní (okna, dveře). Přes nesporné výhody těchto opatření vedoucích k úsporám nákladů na vytápění, došlo k výraznému zhoršení kvality vzduchu v obytných prostorách, hlavně k zvýšení koncentrace CO2, radonu, ftalátů a vlhkosti. Díky malým znalostem této problematiky (bohužel i v odborných kruzích), se tímto zpočátku téměř nikdo nezabýval. Důsledky opomíjení vedly k mnoha poškozením stavebních konstrukcí a výraznému ovlivnění zdravotního stavu obyvatel. Velkou zkušenost s následky výměny starých a netěsných oken za okna nová a zateplení objektu mají obyvatelé mnoha panelových domů. Po finančně náročných úpravách, které přinesly významné úspory na topení, se objevila komplikace. To, co fungovalo mnoho let – přirozená infiltrace čerstvého vzduchu – najednou chybí, v bytech se objevuje plíseň, mnohdy nepomáhá ani mikroventilace. v posledních letech se tato problematika stále častěji řeší i v ČR. v roce 2009 byla přijata evropská norma ČSN EN 15665,(změna Z1 – 2011), upravující požadavky výměny vzduchu v obytných prostorách. Podobná norma existuje např. ve Francii již od r. 1968. Bohužel stále dochází k situacím, kdy schválená projektová dokumentace nesplňuje ani základní požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. (technické požadavky na stavby) a uvedené normy.

 

Z fyzikálních důvodů je nutné, aby ventilace pracovala nepřetržitě, z toho důvodu je důležitá co nejnižší spotřeba celého systému. Zde je třeba upozornit na nekalé praktiky některých výrobců, nebo distributorů, kteří si energetickou bilanci vzduchotechnických zařízení s vyšší spotřebou vylepšují tvrzením, že zařízení nemusí fungovat 24 hodin denně. Při delším vypínání ventilace dochází v potrubí ke kondenzaci vlhkosti z vnitřního prostředí a tím k nebezpečí vytváření plísní. Dále popsané ventilační systémy firmy ALDES mají několik společných rysů: velmi nízká spotřeba elektrické energie a nepřetržitý provoz – zařízení záměrně není vybaveno vypínačem, uživatel pouze volí větrací výkon na základě potřeby. Některé ventilační systémy firmy ALDES (obvykle označené Hygro Bahia) modulují výkon automaticky na základě skutečné potřeby (vlhkost, přítomnost osob). Takto označená zařízení mají spotřebu ještě výrazně nižší. Pokud bude v následující dokumentaci uvedena spotřeba (např. 11 W-Th-C) jedná se o průměrnou 24 h spotřebu se započtením 1 h zvýšeného větracího výkonu při vaření!