Servis

Naším cílem je zajistit dlohodobý chod námi dodaných technologií a tím i maximální spokojenost zákazníků.

Při servisu využíváme zkušeností a poznatků, jenž získáváme na produktových školeních i pečlivou inspekcí každého prodávaného zařízení, kterou provádíme vždy ještě před zahájením prodeje. Díky tomu víme jak prodávaná i namontovaná zařízení fungují a měla by se správně chovat.

Disponujeme měřící a diagnostickou technikou pro všechny potřebné měřitelné veličiny. Umíme změřit následující veličiny:

  • Rychlost proudění / průtok vzduchu vrtulkovým i termo anemometrem.
  • Tlaky vzduchu již od 0,1Pa
  • Teplotu
  • Vlhkost
  • CO2
  • Hluk
  • Elektrické veličiny

Jednoduší meřící techniku zapůjčujeme i montážním firmám s uzavřenou smlouvu o spolupráci. Pro velké ventilační systémy zajišťujeme on-line monitoring s možností úprav nastavených parametrů dle konkrétní situace a požadavků.

On-line monitoring velké rekuperační jednotky.