Servis

Naším cílem je zajistit dlouhodobý bezproblémový chod námi dodávaných technologií a tím i maximální spokojenost Vás, našich zákazníků.

Při servisu využíváme našich zkušeností a poznatků, které pro Vás sbíráme jak v zahraničí na produktových školeních u výrobců, tak pečlivým studiem, každého dodávaného zařízení dlouho před jeho uvedením na trh. Díky tomu víme jak námi dodaná i namontovaná zařízení fungují a jak by se měla ideálně chovat.

Disponujeme měřící a diagnostickou technikou pro všechny potřebné měřitelné veličiny.

Při diagnostice se orientujeme podle:

  • Rychlosti proudění
  • Tlaku vzduchu
  • Teploty
  • Vlhkosti
  • Koncentrace oxidu uhličitého CO2
  • Hluku
  • Elektrických veličin

Provádíme vyhodnocení a jsme schopní z měření určit, kde se stala chyba.

Pro velké ventilační systémy pak zajišťujeme on-line monitoring s možností úprav nastavených parametrů dle konkrétní situace a požadavků.

On-line monitoring velké rekuperační jednotky.