Projekce

Zpracováváme návrhy a projekty vzduchotechniky i centrálního vysávání pro stavební povolení, pro možnost čerpání dotací z programu Zelená úsporám, i pro vlastní realizaci.

Před samotným zpracováním projektu nás vždy zajímá jakým způsobem bude objekt používán, na co investor klade důraz a jaké má požadavky a zvyklosti. Jenom díky správému porozumněním těchto základních bodů můžeme navrhnout systém přesně dle Vašich představ.

U složitějších systémů začínáme „studií“ nebo ideovým návrhem, ve kterém si s invesotrem vyjasníme náš a jeho pohled na vzduchotechniku. Mnohdy navrhujeme více variant řešení a nabídneme je investorovi spolu se seznamem výhod a nevýhod různých řešení.

Někteří zákazníci přicházejí s požadavkem na konkrétní řešení, typicky „chci rekuperaci“ a až po čase stráveném diskuzí dojdeme ke společnému závěru, že rekuperace je pro ně zbytečné řešení a jejich požadavky umíme řešit jinak a levněji.